ရွင္က်ိဳး-၁၄ လူပါအာကာသယာဥ္ ေမာ္ဂ်ဴးသည္ ေျမကမၻာသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ ဆင္းသက္

(GMT+08:00)2022-12-05 13:16:47  

တရုတ္ လူပါ အာကာသလုပ္ငန္းရုံးမွ သတင္းအရ ရွင္က်ိဳး-၁၄ လူပါအာကာသယာဥ္ ေမာ္ဂ်ဴးသည္ ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ည ၈ နာရီ ၉ မိနစ္တြင္ တုန္းဖုန္း ဆင္းသက္ကြင္း၌ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာကာသယာဥ္မႉး ခ်င္တုန္း၊ လ်ဴယန္နွင္႔ ဆုိက္ရႈတုိ႔သည္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ ရွင္းက်ိဳး-၁၄ လူပါအာကာသယာဥ္ ပ်ံသန္းမႈလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းတြင္ ေဖၚျပပါသည္။

အာကာသယာဥ္မႉး သုံးေယာက္သည္ ၅ ရက္ေန႔ လင္းအားႀကီး အခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ျဖင္႔ ပီကင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး အာကာသစခန္း အဆင္႔ကာလ ပ်ံသန္းေရး တာဝန္ ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ေလဆိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ ဆီးႀကိဳ ခဲ႔ၾကပါသည္။