နုိင္ငံမ်ားစြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္ျခင္း အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖၚျပ

(GMT+08:00)2022-12-05 13:15:29  

   နုိင္ငံမ်ားစြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ျခင္းနွင္႔ အျခားအသြင္ပုံစံျဖင္႔ ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္ျခင္း အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကသည္။

   ထုိင္းဘုရင္ Wajilalonggong  က သမၼတ က်န္ဇီမင္းသည္ နုိင္ငံတကာ၌ ဂုဏ္ရည္ ရွိေသာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရုံသာမက ထုိင္းျပည္သူမ်ား ေလးစားေသာ မိသားစုဝင္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ သမၼတ က်န္ဇီမင္းက ထုိင္းနုိင္ငံ၌ ခရီးလွည္႔လည္ျခင္းသည္ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာစီနာက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နွင္႔ တရုတ္ နုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆက္ဆံမႈသည္ က်န္ဇီမင္းက သမၼတ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔စဥ္တြင္ မ်ားစြာ တုိးတက္ လာေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူမ်ားနွင္႔ အစုိးရ ကုိယ္စား နက္ရႈိင္းေသာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနွင္႔ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ နွစ္သိမ္႔ေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   ေမာ္ရုိကုိ၊ နုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ကင္ညာ၊ ဆီနီေဂါ၊ ဂ်ီဘူတီ၊ ဘရာဇီး၊ အစၥေရး၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုနုိင္ငံ၊ ကူဝိတ္၊ အီသီယုိပီးယား၊ ကင္မရြန္း၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားနုိင္ငံ၊ ကာတာ၊ အာမန္း စသည္႔ နုိင္ငံမ်ားစြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္ျခင္း အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကပါသည္။