တူရကီ Dicleေရကာတာ၏ ေရကန္ေအာက္တြင္ သမိုင္းေၾကာင္း ၾကာရွည္ေသာ အကၽြင္းအက်န္ကို ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-05 13:46:59  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က တူရကီDIYARBAKIRတြင္ ေရေအာက္ဓါတ္ပံုရိုက္ဆရာTahsin Ceylanႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႔တို႔သည္ Dicleေရကာတာ၏ ေရကန္ေအာက္၌ ေရငုပ္ၿပီး နစ္ျမဳပ္ေသာ Ottoman၊ Byzantine၊ Roman၊Assyrianႏွင့္Seljuk မင္းဆက္ေခတ္မ်ား၏ သမိုင္း အကၽြင္းအက်န္းမ်ားကို ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ခဲ့သည္။