က်န္ဇီမင္း သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ကဓာတ္ပုံမ်ား (၂)

(GMT+08:00)2022-12-04 19:54:34  

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ က်န္ဇီမင္းက (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီကိုယ္စား အစီရင္ခံစာတင္ျပေနပုံျဖစ္သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ က်န္ဇီမင္းက ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးအတြက္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးေကြၽးေပးၿပီးေနာက္ ကေလးငယ္က ဘိုးဘိုးက်န္းအား အနမ္းေပးခဲ့စဥ္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ထူေထာင္ျခင္းဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ေဟာင္ေကာင္ကြန္ဗန္းရွင္းႏွင့္ ျပပြဲစင္တာ New Wing ၌က်င္းပခဲ့သည္။ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္ က်န္ဇီမင္းက ကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ “ေဟာင္ေကာင္၏ မနက္ျဖန္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္” ဟူေသာ တ႐ုတ္လက္ေရးလွစာသားေပလိပ္ကို ျပသေနစဥ္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေပက်င္းျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ က်န္ဇီမင္းက (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီကိုယ္စား အစီရင္ခံစာတင္ျပေနပုံျဖစ္သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕မွ ၁၄ ရက္ေန႕အထိ က်န္ဇီမင္းက ဟူေပျပည္နယ္ ယန္ဇီျမစ္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးေရွ႕တန္းသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈႏွစ္သိမ့္ခဲ့ၿပီး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးေရွ႕တန္း၌ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ တပ္သားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား အားေပးခဲ့ကာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးကို လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ က်န္ဇီမင္းက ဟုန္ဟူၿမိဳ႕ ဝူးလိန္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံးဆားေၾကာင္႐ြာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ တာတမံအပိုင္းတြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေနသည့္ တပ္သားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနပုံျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ ထ်န္းအမ္းမန္ရင္ျပင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ က်န္ဇီမင္းက ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၾကည္းေရေလတပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕စစ္သားအရံတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႔အား စစ္ေဆးစဥ္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ က်န္ဇီမင္းက ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ေကာင္းက်ိဳးၿမိဳ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကဒါမ်ား၏ “သင္ၾကားမႈကိုအေလးထားျခင္း၊ နိုင္ငံေရးကိုအေလးထားျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္မွန္ကိုအေလးထားျခင္း ဟူသည့္ အေလးထားျခင္းသုံးမ်ိဳး” ပညာေရးအစည္းအေဝးတြင္ အေရးပါအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္ ကြမ္တုန္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ က်န္ဇီမင္းက မိမိတို႔ပါတီသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေခတ္မီကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတိုးတက္မႈ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အၿမဲကိုယ္စားျပဳေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေခတ္မီယဥ္ေက်းမႈ၏ တိုးတက္မႈလားရာကို ကိုယ္စားျပဳေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ အေျခခံအက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက အဆိုျပဳသည့္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ ငါးနိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝးကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ က်န္ဇီမင္း (အလယ္) က ျပင္သစ္နိုင္ငံ သမၼတ ခ်ီရတ္ (ယာ ၂) ၊ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ (ယာ ၁) ၊ ၿဗိတိန္နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲ (ဝဲ ၁) ၊ အေမရိကန္သမၼတ ကလင္တန္ (ဝဲ ၂) တို႔ ႏွင့္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည့္ စုေပါင္းဓာတ္ပုံျဖစ္သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္ ထူေထာင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဟိုင္နန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ က်န္ဇီမင္းက ထူေထာင္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့စဥ္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အဖဲြ႔ (APEC) (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးကို ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ က်န္ဇီမင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾကသည့္ စီးပြားေရး အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဓာတ္ပုံျဖစ္သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ က်န္ဇီမင္း၊ ဟူက်င္ေထာင္းက ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲခတ္သူ အျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံ၍ အေရးပါအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့စဥ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ ထ်န္းအမ္းမန္ရင္ျပင္တြင္ ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ရွီက်င့္ဖိန္၊ က်န္ဇီမင္း၊ ဟူက်င္ေထာင္းတို႔က ထ်န္းအမ္းမန္ ရင္ျပင္ေတာ္ေရွ႕ရွိ နန္းေတာ္ မုဒ္ဦးတန္ေဆာင္းေပၚ၌ ရွိေနစဥ္ျဖစ္သည္။