နိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ နိုင္ငံျခားဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-12-04 15:20:14  

ယခုရက္မ်ားတြင္ နိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ ေလးနက္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔နွင့္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  ငုယဥ္ဖုထ႐ြန္မွ တာဝန္လဲႊအပ္ေပးျခင္းအရ၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ သမၼတ ငုယဥ္ရႊမ္ဖူ၊ အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဖန္မင္ခ်င္း အပါအဝင္ ဗီယက္နမ္ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ျပီး ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Yoon Seok-Youl၊ သီရိလကၤာသမၼတ Wickremesinghe ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Gunawadna၊ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Shabazနွင့္ ဂါဘြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Osuka စသည့္ နိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ျပီး ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။