ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္ ျပန္လာ

(GMT+08:00)2022-12-04 15:21:39  

    ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးအဖြဲ႔သည္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အားလံုးကို ျပီးေျမာက္သြားျပီျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္က်ိဳးအာကာသယာဥ္ျဖင့္ တုန္းဖုန္း ဆင္းသက္ရာေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆင္းသက္ရာေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားသည္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ျပန္လာျခင္းအတြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ လူပါအာကာသ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ရံုးမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။