တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္းသည္ နိုင္ငံတကာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအတြက္ ေရႊေရာင္ ခ်န္နယ္တစ္ခု ဖန္တီး

(GMT+08:00)2022-12-04 15:20:59  

တရုတ္-လာအိုမီးရထားလမ္း စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ တစ္နွစ္အတြင္း ၄င္း၏ နိုင္ငံတကာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေရႊေရာင္ခ်န္နယ္ အခန္းက႑သည္ တစ္ေန႔တျခား ေပၚလြင္လာ သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္-လာအိုမီးရထားလမ္းသည္ ကုန္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၁.၂ သန္း သယ္ေဆာင္ၿပီး၊ ခရီးသည္ ၈.၅သန္း ပို႔ေဆာင္ကာ၊ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္တင္ရထား အစီး ၃၀၀၀ ေျပးဆြဲ၍ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ေသာ ကုန္စည္ တန္ဖိုး သည္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ခဲ့သည္။ လာအို ေဒသခံ ဝန္ထမ္း ၇၀၀ ေက်ာ္ သည္ သီးသန္႔ေလ႔က်င့္မႈခံယူၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္-လာအို မီးရထားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေနၾကသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။