တရုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ သံတမန္ အရာရွိမ်ားသည္ ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ ကြယ္လြန္သြား ျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-12-03 14:20:20  

    ယခုလ ၁ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အီဂ်စ္၊ အယ္လ္ဂ်ီရီးယား၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ကင္မရြန္း၊ ဆီနီေဂါ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ၊ သိရိလကၤာ၊ ေမာ္လဒိုက္၊ ယီမင္၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီ၊ ဘာရိန္း၊ အီရန္၊ လီဆိုသို၊ ကင္ညာ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဘီနင္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ မိုဇမ္းဘစ္၊ ရဝမ္ဒါ၊ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ မာလီ၊ ေဆာတိုမီႏွင့္ ပရင္စီပီ၊ ေကာ္မိုရို စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္ အရာရွိမ်ားသည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အျပင္၊ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ေရာ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမွင့္ေရး အတြက္ပါ ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေရးႀကီး အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။