တ႐ုတ္-လာအို မီးရထား စတင္ေျပးဆြဲသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္၊ အိပ္မက္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ ရထားလမ္း

(GMT+08:00)2022-12-03 14:04:56  

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက သစ္သီးမ်ားကို တင္ေဆာင္ထားသည့္ ရထားတစ္စီးသည္ လာအိုနိုင္ငံ ဗီယင္က်န္း ေတာင္ဘူတာမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ မိုဟန္ဘူတာတြင္ ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္-လာအို မီးရထားလမ္းတြင္ သစ္သီးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္သည့္ ပထမဆံုးေသာ ရထားတစ္စီးျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

တ႐ုတ္-လာအို မီးရထားလမ္းတြင္ သစ္သီမ်ားပို႔ေဆာင္ေရး ရထားစတင္ေျပးဆြဲျခင္း နွင့္အတူ လာအို၊ ထိုင္းနွင့္ ျမန္မာစသည့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္ လယ္ထြက္စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္းမွ အဆင္ေျပသည့္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ အတိုင္းအတာရွိေရးအပါအဝင္ အားသာခ်က္မ်ားကို အားကိုးအားထားျပီး  တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္လုံၿခဳံစြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရံုသာမက တရုတ္ျပည္မွတစ္ဆင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ် နိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။