ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ဘဝဓါတ္ပံုမ်ား

(GMT+08:00)2022-12-03 13:52:46  

ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ဘဝဓါတ္ပံုမ်ား

ဤသည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၌ Shanghai Jiao Tong University တြင္ က်န္းက်က္မင္၏ ဘြဲ႕ဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အထိ က်န္းက်က္မင္(ညာ ၂) သည္ ေမာ္စကိုရွိ Stalin ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ုံသို႔ အလုပ္သင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ေမာ္စကို၌ က်န္းက်က္မင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ခြၽန္း အမွတ္ (၁) ေမာ္ေတာ္ကားစက္႐ုံ၌ က်န္းက်က္မင္ (ဘယ္ ၇) ႏွင့္ အဆိုပါစက္႐ုံကို ကူညီတည္ေဆာက္ေပးေသာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ ပညာရွင္မ်ား၏ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌ က်န္းက်က္မင္ (ေရွ႕တန္းမွ ညာ ၅) ႏွင့္ အေသးစား Triple-phase asynchronous motor နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ တေျပးညီစီးရီး ဒီဇိုင္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ Aix-les-Bains ၌ နိုင္ငံတကာလွ်ပ္စစ္နည္းပညာေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း က်န္းက်က္မင္ (ဒုတိယတန္း ညာ ၁) ႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ အိုင္ယာလန္ Shannon ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဇုန္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္ က်န္းက်က္မင္ (ေရွ႕တန္း ညာ ၃) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဇုန္မွ တာဝန္ခံမ်ား၏ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေပက်င္း ျပပြဲခန္းမ၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအီလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္သစ္ျပပြဲတြင္ က်န္းက်က္မင္သည္ နိုင္ငံတကာရပ္ေဝးဖုန္းေခၚဆိုမႈကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳ၍ အေဝးရပ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၌ က်န္းက်က္မင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဝါရင့္သိပၸံပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ သိပၸံပညာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်န္းက်က္မင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕မွ ၂၄ ရက္ေန႕အထိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္စုံညီအစည္းအေဝးကို ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အစည္းအေဝး၌ က်န္းက်က္မင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕မွ ၉ ရက္ေန႕အထိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပၪၥမအႀကိမ္စုံညီအစည္းအေဝးကို ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္ႏွင့္ က်န္းက်က္မင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနပုံ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ က်န္းက်က္မင္ႏွင့္ ဇန္႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတူ ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲေနပုံ ျဖစ္သည္။