တရုတ္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား အၾကား လုပ္ငန္းတာဝန္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ၿပီးေျမာက္

(GMT+08:00)2022-12-03 14:00:32  

ယခုလ ၂ရက္ေန႔ညက Shenzhou အမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္ႏွင့္ Shenzhou အမွတ္ ၁၅ အာကာသယာဥ္တို႔မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းတာဝန္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ တရုတ္ အာကာသစခန္း၏ ေသာ့ကို လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ လူပါအာကာသ လုပ္ငန္းရံုးမွ သတင္းအရ သိရသည္။

Shenzhou အမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္၍ ယခုလ ၄ရက္ေန႔တြင္ Shenzhou အာကာသယာဥ္ျဖင့္ တုန္းဖုန္း ဆင္းသက္ျခင္းေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

တရုတ္ အာကာသစခန္းတြင္ အာကာသယာဥ္မွဴး ေရရွည္ ေနထိုင္သည့္ ပံုစံကို တရားဝင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။