ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ အထူးေလယာဥ္ျဖင္႔ ပီကင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္ အပါအဝင္ ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလဆိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ ဆီးႀကိဳ

(GMT+08:00)2022-12-02 10:17:31  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တပ္မေတာ္နွင္႔ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည္႔ ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ ႀကီးျမတ္ေသာ မာ႔က္စ္ဝါဒီ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရး ပုဂၢိ္ဳလ္၊ နုိင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္၊ စစ္ေရးပုဂၢိဳလ္၊ သံတမန္ေရးပုဂၢိဳလ္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ စမ္းသပ္မႈ ခံခဲ႔ရေသာ ကြန္ျမဴနစ္ စစ္သား၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသ ပါရွိေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီ၏ တတိယဆက္ေျမာက္ ဗဟုိ ေခါင္းေဆာင္အဖဲြ႔၏ အျမဳေတ၊ ကိုယ္စားျပဳ သုံးခု အေရးႀကီး အေတြးအေခၚ၏ အဓိက တည္ေထာင္သူ ျဖစ္သည္႔ ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ ရုပ္အေလာင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က အထူးေလယာဥ္ျဖင္႔ ရွန္ဟုိင္းမွ ပီကင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္ အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပီကင္း ရွီးေက်ာင္း ေလဆိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ ဆီးႀကိဳခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။