ဘယ္လက္ကိုညာလက္ျဖင့္ခြဲစိတ္၊ဒီဆရာဝန္ကတကယ္႔ကိုရက္စက္တယ္

(GMT+08:00)2022-12-01 12:20:57  

တရုတ္ႏုိင္ငံက်က္က်န္းျပည္နယ္ ထုိင္က်ိဳးေဆးရံုUltrasoundဌာနကလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးZhou Jianyu သည္Ultrasound ဌာနတြင္အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကာလၾကာ လက္ေကာက္ဝတ္ကုိအားျပဳသည့္အတြက္ ဘယ္ဘက္လက္တြင္ganglioncystျဖစ္ၿပီးကိုက္ခဲတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါၿပီ။ ႏိုဝင္ဘာလ၄ရက္ေန႔ညေန၆နာရီခန႔္တြင္ တစ္ေန႔ကုန္အလုပ္ၿပီးသြားေသာZhou Jianyu သည္ သူ႔ဘယ္ဘက္လက္ေကာက္ဝတ္ကို ျပားျပားခ်ထားၿပီး ပထမဦးစြာပိုးသတ္ကာထုံေဆးေပးသည္။ ထို႔ေနာက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ Ultrasoundလမ္းၫႊန္မႈအရ အာ႐ုံေၾကာမ်ား၊ ေသြးေၾကာမ်ား၊အ႐ြတ္မ်ားစသည့္အေရးႀကီးေသာတစ္ရႉးမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ညာဘက္လက္သည္ cystနံရံကို ထိုးေဖာက္ရန္ အပ္တစ္ေခ်ာင္းကိုအသုံးျပဳကာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကပ္တြယ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး ေလးငါးမိနစ္သာၾကာၿပီး နာက်င္မႈကအနည္းငယ္သာရွိသည္။