အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ျဖစ္တဲ႔ တရုတ္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယားတုိ႔ ေခတ္သစ္မွာ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပး

(GMT+08:00)2022-11-30 13:07:20  

နုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းမွာ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ ခရီးလွည္႔လည္တဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယား သမၼတ ဟူရ္လီ စူဟ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တုိ႔က ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးဖုိ႔ သေဘာတူၾကၿပီး ေခတ္သစ္မွာ တရုတ္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း လက္တဲြ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိ ခဲ႔ၾကပါတယ္။

တရုတ္နုိ္င္ငံဟာ ၁၈ နွစ္ ဆက္တုိက္ မြန္ဂုိးလီးယားနုိင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အမ်ားဆုံးေသာ နုိင္ငံနဲ႔ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္နုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယား ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏဟာ မြန္ဂုိးလီးယားရဲ႕ နုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏရဲ႕ ၆၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္မွာ တရုတ္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယား ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိခဲ႔ပါတယ္။

ဒီအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြမွာ ရွီက်င္႔ဖိန္က နွစ္ဖက္တုိ႔ဟာ “Belt and Road” အဆုိျပဳခ်က္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယားရဲ႕ “ျမက္ခင္းျပင္လမ္းေၾကာင္း” အဆုိျပဳခ်က္၊ တစ္ကမၻာလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယားရဲ႕ “ရွင္သန္ေရးမူဝါဒသစ္” ၊ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ “ေျခလွမ္း နွစ္လွမ္း” ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယားရဲ႕ “ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၅၀” ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူဝါဒမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ တြန္းအားေပးရမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ မဟာဗ်ဴဟာ ရႈေထာင္႔မွေန နွစ္နုိင္ငံ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္မႈကုိ ဆက္တုိက္ အားသစ္ေလာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းနဲ႔ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္တဲ႔ တရုတ္နဲ႔ မြန္ဂုိးလီးယားနုိင္ငံတုိ႔ဟာ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ လက္တဲြ ခ်ီတက္ၿပီး ေခတ္သစ္မွာ အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အတူ စည္ပင္သာယာေရးကုိ ေဖၚေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပ ထားပါတယ္။