႐ွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္-႐ု႐ွား စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ေရးဖိုရမ္သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-30 13:03:32  

တရုတ္နုိင္ငံသမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္က ႏိုဝင္ဘာလ၂၉ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္-႐ု႐ွား စြမ္းအင္ ကုန္သြယ္ေရးဖိုရမ္သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကုိ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

    ရွီက်င္႔ဖိန္က တ႐ုတ္-႐ု႐ွား စြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔စြမ္းအင္လုံျခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တြန္းအားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတုိ႔သည္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးကာ အေရးၾကီးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တ႐ုတ္-႐ု႐ွား စြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ခိုင္ခံ့မႈကို ျပသ၍  တ႐ုတ္-႐ု႐ွား ေခတ္သစ္တြင္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရွ႔ေရးအလားအလာကို ျပသထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပိုမုိ ရင္းနွီးေသာ စြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈကို တည္ေဆာက္ရန္၊ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္လုံျခဳံေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကြင္းဆက္၊ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ တည္ၿငိမ္မႈကို ပူးတြဲထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ေစ်းကြက္မ်ား ေရ႐ွည္ ပုံမွန္ ဆက္တိုက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္လုိပါေၾကာင္းေဖၚျပပါသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ ႐ု႐ွားသမၼတ ပူတင္ကလည္း စတုတၳအၾကိမ္ တ႐ုတ္-႐ု႐ွား စြမ္းအင္ကုန္သြယ္ေရးဖိုရမ္သို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။