ရွင္က်ိဳး-၁၅ လူပါအာကာသယာဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-11-30 13:02:52  

တရုတ္လူပါအာကာသလုပ္ငန္းရံုးမွ သတင္းအရ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔  ည၁၁နာရီ ၈မိနစ္တြင္ ရွင္က်ိဳး-၁၅ လူပါအာကာသယာဥ္ကုိ တင္ေဆာင္ေသာ ေလာင္းမတ္ခ်္-၂F Yao-၁၅ သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံကုိ က်ိဳခြ်မ္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစင္တာတြင္ လႊတ္တင္ျပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔အၿပီးတြင္ ရွင္က်ိဳး-၁၅ လူပါအာကာသယာဥ္သည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့၍ ယခုအၾကိမ္ လူပါအာကာသယာဥ္လႊတ္တင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။