တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အရည္အခ်င္း ပိုမိုျမင့္မားေသာ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္မည္ဟု တ႐ုတ္ဆို

(GMT+08:00)2022-11-30 13:06:10  

တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္း က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပ်မ္းမွ်း တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆.၆ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈနွုန္းသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊  ယမန္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ GDP သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၉ ထရီလီယံရွိၿပီး ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆုံးစီးပြားေရးနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံးေသာ နိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရႈပ္ေထြး တင္းမာေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနကုိ ရင္ဆိုင္လ်က္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္တိုးတက္ေနေသာ အေျခခံမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိကာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအင္အား အစဥ္တစိုက္ ျဖစ္ေနခဲ႔ေၾကာင္း  ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။