လီေခ႔ခ်န္သည္ ကာဇတ္စတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ဗီဒီယုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္မည္

(GMT+08:00)2022-11-29 15:31:30  

တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ကာဇတ္စတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာလီဟန္ စမုိင္ေလာ႔ဗ္နွင္႔ ဗီဒီယုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေက်ာက္လိက်န္းက ယခုနွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္နွင္႔ ကာဇတ္စတန္ နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးေဆာင္မႈနွင္႔ ကုိယ္တုိင္ တြန္းအားေပးမႈျဖင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ အဆင္႔ျဖတ္ေက်ာ္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္ အၾကား နုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ဆက္တုိက္ ခုိင္ခံ႔လာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ နက္ရႈိင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ကာဇတ္စတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာလီဟန္ စမုိင္ေလာ႔ဗ္တို႔ ဗီဒီယုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖၚေဆာင္ေရး၊ နွစ္ဖက္အၾကား က႑စုံ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရႈိင္းေစေရး စသည္႔ အေၾကာင္းမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးၿပီး နွစ္နုိင္ငံနွင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။