အေမရိကန္ ဟာဝိုင္အီ႐ွိ Mauna Loa မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲ

(GMT+08:00)2022-11-29 13:30:05  

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဘူမိေဗဒ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မီးေတာင္လႈပ္႐ွားမႈဌာန၏ သတင္းအရ ေဒသစံေတာ္ခ်ိ္န္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔ညက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟာဝိုင္အီျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး မီးေတာင္ရွင္ ျဖစ္သည့္ Mauna Loa သည္ စတင္ေပါက္ကြဲျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈ အဆင္႔သည္ "သတိေပးခ်က္"သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။