၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ ေလေၾကာင္း လုပ္ငန္း ျပပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-26 12:20:00  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ ေလေၾကာင္း လုပ္ငန္း ျပပြဲ ႏွင့္ နန္ခ်န္း ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ ျပပြဲကို နန္ခ်န္းျမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းသည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ပ်ံသန္းရႈိးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။