လီေခ႔ခ်န္သည္ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ အန္ဝါအား ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-11-26 16:43:30  

 တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ အန္ဝါအား ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ႔ပါသည္။

  လီေခ႔ခ်န္က မိမိသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဝါနွင္႔အတူ နွစ္နုိင္ငံ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးၿပီး နွစ္နုိင္ငံ ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း အတူ တည္ေဆာက္ေရး ဦးတည္ခ်က္အရ ခ်ီတက္ကာ နွစ္နုိင္ငံနွင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း ေဖၚျပသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။