ရီွက်င္႔ဖိန္သည္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုဘုရင္ခံထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-11-26 12:26:01  

 ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသမၼတရီွက်င္႔ဖိန္သည္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု ဘုရင္ခံ David Vunagi ထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

      ရီွက်င္႔ဖိန္က ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုတြင္ ငလ်င္ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ခတ္ခဲ႔ျခင္းကို သိရိွ ရေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္အစိုးရႏွင္႔  ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းစုအစိုးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား စိတ္ရင္းမွန္ႏွင္႔ ႏွစ္သိမ္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔ ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းစုသည္ အျပန္အလွန္ ေထာက္ခံၿပီး အျပန္အလွန္ ကူညီၾကသည္႔ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ညီအစ္ကိုေကာင္း၊ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ ေက်ာ္လႊား ၿပီး ရပ္ရြာျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးလုိေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။