က်က္က်န္းျပည္နယ္ ဝူက်င့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဇာတ္ပြဲေတာ္ စတင္

(GMT+08:00)2022-11-26 12:18:39  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝူက်င့္ျပဇာတ္ပြဲေတာ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ဝူက်င့္ၿမိဳ႕နယ္၌ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ လူငယ္ဒရာမာဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္ မ်ားသည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္အတူ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ကို "ျပဇာတ္ပြဲေတာ္မ်ား" ၏ ပင္လယ္ ျဖစ္လာေစသည္။