ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ Tshisekedi တုိ႔သည္ တရုတ္-ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ပံုမွန္ျဖစ္ေစေရး ႏွစ္(၅၀)ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-11-25 15:05:25  

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ Tshisekedi တုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံမႈ ပံုမွန္ျဖစ္ေစေရး ႏွစ္(၅၀)ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကုိ အျပန္အလွန္ေပးပုိ႔ခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ႏွစ္(၅၀)အတြင္း တရုတ္-ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြန္ တည္ျငိမ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာျပီး ခ်စ္ၾကည္ေရးအစဥ္အလာ အဆက္မျပတ္နက္ရိႈင္းလာေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အက်ိဳးအတူရရွိေရး ျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ၾက၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားစြာရရွိကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ သုခခ်မ္းသာမႈကုိ ျမွင္႔တင္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔႔ပါသည္။