ကမၻာ႔ဖလားပဲြတြင္ သံုးေသာအလံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ထုတ္လုပ္သည္

(GMT+08:00)2022-11-25 15:24:21  

ကမၻာ႔ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို ခမ္းနားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ခ်င္းေတာ္ၿမိဳ႕မွ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ကမၻာ႔ဖလားပဲြအတြက္ အလံမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပကုန္သည္မ်ား၏ အပိုအမွာစာမ်ားထဲက ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနလ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာ႔ဖလားပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့အလံမ်ား၊ ေဘာလံုးလိုဂိုအလံ စသည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြရလဒ္မ်ားအရ ထုတ္လုပ္မႈ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲတတ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ ၇ ႀကိမ္ ကမၻာ႔ဖလားပဲြအတြက္ အလံအမ်ဳိးမ်ဳိး ပံ႔ပိုးေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။