တရုတ္ေလတပ္ ေလေၾကာင္းတပ္မဟာသည္ အနီးကပ္ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္ေရး ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-11-24 15:24:09  

ယခုတေလာ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းေဒသရွိ ေလဆိပ္တစ္ခုတြင္ တရုတ္ေလတပ္ ေလေၾကာင္းတပ္မဟာမွ တုိက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းသည္ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ပ်ံတက္ျပီး အနီးကပ္ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္ေရး ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရးေလ႔က်င္႔မႈတြင္ ပါဝင္ၾက ပါသည္။