ခ်ိန္တူးျမိဳ႕၌ ပန္ဒါနီတစ္ေကာင္ ေနပူဆာလႈံေန

(GMT+08:00)2022-11-24 15:23:34  

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔က ခ်ိန္တူးျမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါေမြးျမဴေရးသုေတသနအေျခစုိက္စခန္း၌ ပန္ဒါနီတစ္ေကာင္သည္ အျပင္ထြက္ျပီး ေနပူဆာလႈံေနပါသည္။