လာအုိျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သြန္လြင္သည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00)2022-11-24 15:21:59  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လာအုိျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သြန္လြင္သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဟူေက်ာက္မင္းက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။