အုပ္စု-F။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံသည္ ကေနဒါကုိ အႏုိင္ရရွိ

(GMT+08:00)2022-11-24 15:27:44  

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က ကာတာႏုိင္ငံ ဒုိဟာ Ahmad Bin Aliအားကစားကြင္း၌ က်င္းပခဲ႔ေသာ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကာတာ ကမၻာ႔ဖလား ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ အုပ္စု-F ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းသည္ ၁-၀ ျဖင္႔ ကေနဒါအသင္းကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ႔ပါသည္။