ကန္ ဒုသမၼတသည္ Palawan ကၽြန္းေပၚ သြားေရာက္ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ကူးလူးဖလွယ္ေရးသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မထိခုိက္သင္႔ေၾကာင္း တရုတ္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-11-23 14:35:08  

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ေနေသာ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတ ဟာရီစ္သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ေတာင္ပင္လယ္ႏွင္႔ နီးစပ္သည္႔ Palawan ကၽြန္းေပၚ သြားေရာက္ျပီး ဖိလစ္ပုိင္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပဆုိခဲ႔ပါသည္။ ယင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔ ပံုမွန္ကူးလူးဆက္ဆံေရးေဆာင္ရြက္မႈကုိ မကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာကူးလူးဆက္ဆံမႈသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မထိခုိက္သင္႔ေၾကာင္း ၂၂ ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။