ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အန္ယန္ၿမိဳ႔ ခုိင္ရွင္႔တာ ကုန္သြယ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း မီးေလာင္မႈနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-11-23 14:26:46  

  နုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ အန္ယန္ၿမိဳ႔ရွိ ခုိင္ရွင္႔တာ ကုန္သြယ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း စက္ရုံတြင္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ယခုအခ်ိန္အထိ လူ ၃၈ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည္။

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံသမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား အစြမ္းကုန္ ကုသကယ္ဆယ္ေပးရန္၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအား နွစ္သိမ္႔ေရးနွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင္႔ေတာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားသည္႔ အေၾကာင္းရင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ဥပေဒနွင္႔အညီ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ ေဖၚျပခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။