ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အင္ဒုိနီးရွား၌ ငလ်င္ေဘးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကုိအား ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-11-23 14:27:22  

  နုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အင္ဒုိနီးရွား၌ ငလ်င္ေဘးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကုိအား ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ႔ပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ငလ်င္ေဘးႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး လူအေျမာက္အျမား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိမႈနွင္႔ ဓနဥစၥာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းသတင္းကုိ ၾကားမိရေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္အစုိးရနွင္႔ ျပည္သူမ်ား ကုိယ္စား ကြယ္လြန္သူမ်ား အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖၚျပၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားနွင္႔ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား စိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ နွစ္သိမ္႔ပါေၾကာင္း၊ သမၼတ ဂ်ိဳကုိနွင္႔ အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ ေဘးသင္႔ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး ရပ္ရြာကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္နုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။