ႏွင္းေတာင္ေအာက္ေျခရွိ အိပ္မက္အားကစားကြင္း

(GMT+08:00)2022-11-22 16:36:30  

    ယခုတေလာတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ကုန္းျပင္ျမင္႔ေပၚရွိ အားကစားကြင္း၌ တက္တက္ၾကြၾကြ ကစားၾကပါသည္။ ေမာ့ၾကည့္လုိက္လွ်င္ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ႏွင္းေတာင္ကုိ ျမင္႔ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာသည္ ရွီးဇန္(တိဘက္)ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ နာ႔ခၽြီျမိဳ႕ က်ားလီခရုိင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအားကစားကြင္းကုိ ေဒသခံမ်ားက “ႏွင္းေတာင္ေအာက္ေျခရွိ အိပ္မက္အားကစားကြင္း”ဟု ေခၚလ်က္ ရွိပါသည္။