ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကုလသမဂၢ-တ႐ုတ္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-22 14:06:36  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကုလသမဂၢ-တ႐ုတ္ အာကာသစူးစမ္း ေလ့လာေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စၾကဝဠာဆိုင္ရာ လူသားမ်ား၏ သိရွိနားလည္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ နက္ရႈိင္းေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္အတူ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးၿပီး အာကာသ နည္းပညာအား ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ-တ႐ုတ္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ထုိေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ဟိုင္ခုိၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။