မြန္ဂုိးလီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ Ukhnaagiin Khurelsuhသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00)2022-11-22 16:07:15  

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မြန္ဂုိးလီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ Ukhnaagiin Khurelsuhသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဟြာခၽြင္းယဥ္က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။