အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ ၿပီးေနာက္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ နုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္သည္ ကမၻာႀကီးအား တရုတ္ျပည္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ေစသည္

(GMT+08:00)2022-11-22 14:07:06  

    တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ေမာ္နင္က၊ မၾကာမီက တရုတ္ နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင္႔ ေအပက္အဖဲြ႔ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ထုိင္းနုိင္ငံ၌ တရားဝင္ ခရီး လွည္႔လည္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းခရီးစဥ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔ၿပီးေနာက္ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ မ်ားျပားသည္႔ အေရးႀကီး အဓိပၸါယ္ ပါရွိသည္႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္၏ သံတမန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးအား တရုတ္ျပည္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ ေစပါေၾကာင္း ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   ေမာ္နင္က ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း ထူေထာင္ရန္၊ ပုိမုိ သက္ညွာေထာက္ထားေသာ၊ ပုိမ်ားေသာလူမ်ား  အက်ိဳးခံစားရေသာ၊ ခုိင္ခံ႔မႈ ပုိမုိရွိေသာ နုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တည္ေထာင္ေရးနွင္႔ နုိင္ငံတကာ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခံဳမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေဖၚျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေပါင္းရုံး သုံးသပ္ၿပီး အေျခအေနသစ္တြင္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေတြးအေခၚ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ ေဖၚျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။