MinorSnow ရာသီခ်ိန္

(GMT+08:00)2022-11-22 14:10:36  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔သည္ Minor Snow  ရာသီခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းရာသီခ်ိန္ေရာက္လွ်င္  ေလေအးမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈလည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာကာ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔  တိုးခ်ဲ႕လာသျဖင္႔ အပူခ်ိန္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္သည္။