"ေ႐ႊငါး"ဖမ္းသည့္ ရာသီ က်ေရာက္ပါျပီ

(GMT+08:00)2022-11-22 14:09:06  

    ကြမ္တံုးျပည္နယ္ က်န္႔က်န္းၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ေ႐ႊငါးမုတ္ ေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေ႐ႊငါးမုတ္ အထြက္ပမာဏသည္ တန္ခ်ိန္ ၁သိန္း႐ွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔႐ွိ၍ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အကိုင္ေနရာ  ၁ သန္းနီးပါးကို ဖန္တီးေပးသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။