၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေအာင္ျမင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲကို ရွင္းက်င့္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-11-16 18:01:43  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ၂၄ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ေအာင္ျမင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲကို ရွင္းက်င့္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယခုအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲကို ၅ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသ ၄၀ ေက်ာ္မွ ကုမၸဏီ ၅၆၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ အစီအစဥ္ ၈၆၀၀ ေက်ာ္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအနက္ စမတ္ Photovoltaic သန္႔ရွင္းေရးစက္ရုပ္၊ AI မ်က္ႏွာေျပာင္းလဲျခင္းနည္းပညာႏွင့္ ေကာ္ဖီ ေဖ်ာ္စက္ရုပ္စေသာ သိပၸံနည္းပညာကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အာရံုစူးစိုက္မႈ ခံရသည္။