မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ ေဆာင္းရာသီေလ့က်င့္ပြဲ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-11-16 18:00:39  

ျပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထိုက္က်ိဳးအဖြဲ႔ခြဲသည္ ေဆာင္းရာသီေလ့က်င့္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ား၏ အေထြေထြကယ္ဆယ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမွင့္ေစျပီး အနာဂတ္တြင္ တာဝန္မ်ိဳးစံု ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ရန္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။