ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရ Tianzhou အမွတ္ ၄ ၏ ေလထုထဲသို႕ျပန္၀င္မႈ တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္

(GMT+08:00)2022-11-15 16:20:41  

Tian zhou အမွတ္ ၄ ကုန္တင္အာကာသယာဥ္သည္ ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၁ မိနစ္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရ ေလထုထဲသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အာကာသယာဥ္အမ်ားစုသည္ ေလထုထဲသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္စဥ္ အတြင္း မီးရိႈ႕ပ်က္စီးမႈခံရၿပီး အပ်က္အစီးအနည္းငယ္သည္ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးကင္းပင္လယ္ရပ္ဝန္းထဲသို႔က်သြားေၾကာင္း တရုတ္နိုင္ငံ လူပါအာကာသလုပ္ငန္းေရးရာရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းကိုကိုးကား၍ China Media Group မွ ေဖာ္ျပသည္။