တ႐ုတ္ႏွင့္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း အျပည့္အဝရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-11-15 13:25:18  

မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ “ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏိုင္ငံမ်ား အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္" ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပူးတြဲ ထိန္းသိမ္းရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို ျပသထားေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္စြမ္းရည္၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဉာဏ္ပညာ အျပည့္အဝရွိျခင္းကို ထပ္မံသက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။