တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဘီလာ႐ုစ္သို႔ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ေနာက္တစ္သုတ္ လွဴဒါန္းေပး

(GMT+08:00)2022-11-15 16:15:42  

တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင္႔ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံအား ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးအလုံးေရ ၂ သန္းကို ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ဟု တရုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တ႐ုတ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းမတုိင္ခင္က ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံအား စမ္းသပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ အ၀တ္အထည္မ်ား စေသာ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ပံ႔ပိုးခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ႐ွိန္ျမႇင့္ေအာင္ အခိုင္အမာ ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဆႏၵ႐ွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။