တ႐ုတ္-အင္ဒိုနီးရွား ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟုအင္ဒိုနီးရွားဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး လူ႔ခန္းဆုိ

(GMT+08:00)2022-11-14 21:08:16  

ဂ်ီ-၂၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာလလယ္ တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအႀကိဳတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးလူ႔ခန္းက ဆင္ဟြာသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန႔္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အင္ဒုိနီးရွားအား ယခုႏွစ္ ဂ်ီ-၂၀ သဘာပတိ ႏုိင္ငံအျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္-အင္ဒိုနီးရွား ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။