ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ရန္းေလယာဥ္စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စု “လိုရန္လူငယ္မ်ားကြန္မန္ဒုိအဖြဲ႔”မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အားေပးရန္ စာျပန္ေရးေပးခဲ့

(GMT+08:00)2022-11-13 15:36:55  

တရုတ္ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းစက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုေအာက္ရွိ ရွန္ရန္းေလယာဥ္ စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စု “လိုရန္လူငယ္မ်ားကြန္မန္ဒုိအဖြဲ႔” မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို စာျပန္ေရးေပးျပီး ၄င္းတို႔အား အင္အားၾကီးေလေၾကာင္းႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။