တ႐ုတ္(ကြမ္ရွီး)-အာဆီယံေခတ္မီမ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညီလာခံကို နန္နင္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပီး ထူျခားခ်က္ပါေသာ သီးႏွံမ်ိဳးေပါင္း ၁၅၇၄ မ်ိဳး ျပသ

(GMT+08:00)2022-11-13 15:32:57  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္(ကြမ္ရွီး)-အာဆီယံေခတ္မီမ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညီလာခံကို နန္နင္းျမိဳ႕၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေပါင္း ၃၅၈ ခုမွ ဆန္စပါး၊ ေျပာင္းဖူး၊ ႀကံ၊ ကန္စြန္းဥ၊ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ စားသုံးႏိုင္ေသာ မႈွိ အပါအဝင္ ထူးျခားခ်က္ပါေသာ သီးႏွံမ်ိဳးေပါင္း ၁၅၇၄ မ်ိဳးႏွင့္ ေဒသထြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသထားပါသည္။