အႀကိမ္ ၄၀ ႏွင့္ ၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုး

(GMT+08:00)2022-11-12 12:21:10  

       ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပိုင္းက အႀကိမ္ ၄၀ ႏွင့္ ၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈႏွင္႔ အာဆီယံအဖဲြ႕ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး“အာဆီယံအဖဲြ႕ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး ေယဘုယ်စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဗီယင္က်န္းေၾကညာခ်က္”ႏွင္႔ “အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အၿပီး အလားအလာဆိုင္ရာ ဟႏြိဳင္း ေၾကညာခ်က္” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။