၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏွင္႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-12 12:25:27  

       ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏွင္႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးကို ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္၌ က်င္းပခဲ႔ရာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔အေနႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္တဲြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရး စသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။