G 20 ဘာလီထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပမည္၊ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေစရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တြန္းအားေပးရန္ ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဆို

(GMT+08:00)2022-11-12 11:40:08  

      ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႕က တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္လိက်န္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ G20 ဘာလီထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဘက္ေပါင္းစုံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အလွည့္က်ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ အတူတကြ နာလန္ျပန္ထူေရးႏွင့္ အားေကာင္းစြာ နာလန္ျပန္ထူေရးကို ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ထားကာ ကမၻာ့စီးပြားေရး နာလန္ ျပန္ထူေရးကို တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တြန္းအား ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။