တ႐ုတ္-အာဆီယံ ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00)2022-11-12 13:51:12  

        ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ႏွင့္ အာဆီယံ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဆီယံအဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔သည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ၾကသည္။

       ထိုသို႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ႔ရာ လီေခ႔ခ်န္က တ႐ုတ္ဘက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေရးတြင္ အာဆီယံအဖဲြ႕ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး အာဆီယံအဖဲြ႕ႏွင္႔အတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အတူတကြအာရံုစိုက္ရန္၊ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို အတူတကြ မွ်ေဝရန္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတူတကြရင္ဆိုင္ရန္ႏွင္႔ ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဘက္သည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးကို ေထာက္ခံၿပီး အေရွ႕အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အာဆီယံအဖဲြ႕၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေနရာ တည္ရွိျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ႏွစ္ဖက္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။